: نام كاربری
 
 :  كلمه عبور
 
دریافت / بازیابی کلمه عبور
 
همكاران محترم شاغل:
درصورتی که نام کاربری در سامانه جامع فناوری ارتباطات و اطلاعات ندارید، شماره پرسنلی خود را به عنوان  نام کاربری و رمز پرونده پرسنلی را به عنوان کلمه عبور وارد نمایید.

رمز پرونده پرسنلی خود را می توانید از امور اداری شرکت خود دریافت نمایید.
[برنامهPR/002/009/04 از سیستم جامع نیروی انسانی]

رمز حقوق خود را می توانید از حسابداری حقوق شرکت خود دریافت نمایید.
[برنامهPR/002/009/14 از سیستم جامع نیروی انسانی]
 
همكاران محترم بازنشسته و بازماندگان :
درصورتی که نام کاربری در سامانه جامع فناوری ارتباطات و اطلاعات ندارید، شماره پرسنلی خود را به عنوان  نام کاربری و شماره حساب مستمري خود را به عنوان کلمه عبور وارد نمایید.

همچنين همكاران بازنشسته تا اطلاع ثانوي قادر به تعويض كلمه عبور خود نمي باشند.