شركت مركزي: شركت برگزاركننده:
نوع: دسته بندي آگهي:
از تاريخ:
تا تاريخ:
عنوان:  
تاريخ انتشارنوبت چاپ مهلت دريافت سندنوع عنوان آگهي
1397-11-302 1397-12-21مناقصه خدمات کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری
1397-11-302 1398-01-25مناقصه خرید کمپرسورهای تبرید تراکمی (97/030)
1397-11-302 1397-12-19تجديد مناقصه تجدید مناقصه خدمات راهبری و نگهداری مستغلات (97/1-021)
1397-11-302 1398-01-20مناقصه خرید قطعات یدکی ups
1397-11-302 1398-01-20مناقصه خرید 12200 متر مربع ژئومبران جهت حوضچه ارامش
1397-11-302 1397-12-15مناقصه گازرسانی به روستاهای الی شعبانی، الی کریمی و حاج باباخان از توابع شهرستان بیله سوار
1397-11-302 1397-12-22تجديد مناقصه خرید تصحیح کننده
1397-11-302 1397-12-22تجديد مناقصه خرید ایستگاههای گازرسانی به صنایع سری 3
1397-11-302 1397-12-22تجديد مناقصه خرید ایستگاههای گازرسانی به صنایع سری 2
1397-11-301 1398-01-20تجديد مناقصه خرید الکتروموتور 750 کیلووات
1397-11-302 1397-12-01مناقصه اجرای عملیات شبکه گذاری فولادی در سطح مناطق 2 و 4 5 اصفهان و نواحی تابعه
1397-11-302 1397-12-15مناقصه خدمات مشترکین، متقاضیان، قرائت کنتور و توزیع صورتحساب گاز منطقه 8 گازرسانی مشهد
1397-11-302 1397-12-14مناقصه آگهی مناقصه شماره 97/512 با موضوع خرید لباس کار
1397-11-302 1397-12-06مناقصه آگهی مناقصه خرید 3612 متر لوله فولادی API-5L-GR.B درزدار دوازده متری 12 اینچ - به ضخامت 0/250 اینچ (97/26)
1397-11-302 1397-12-06مناقصه آگهی مناقصه خرید 6600 متر لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر (SDR13,6 - PE100) (97/29)
1397-11-302 1397-12-11مناقصه آگهی شماره 97/80 مربوط به خرید شیر پلی اتیلن در سایزهای 63 الی 160 میلی متری
1397-11-302 1397-12-11مناقصه آگهی مناقصه شماره 97/81 مربوط به خرید نوار زرد اخطار
1397-11-302 1397-12-06مناقصه رنگ آمیزی اگزاست و فیلتر هوای تاسیسات تقویت فشار گاز رشت
1397-11-302 1397-12-20مناقصه GATE VALVE
1397-11-304 1397-12-20مناقصه تعمیرات وبازسازی و سرویس کامل 27 دستگاه
1397-11-302 1397-12-07مناقصه خرید یک دستگاه چیلر یکپارچه تراکمی هواخنک به ظرفیت 50 تن تبرید(واقعی) (97/21)
1397-11-302 1397-12-07مناقصه خرید تجهیزات مانیتورینگ ایستگاه های گاز استان خراسان رضوی ( 97/20)
1397-11-293 1397-12-12مناقصه خرید فرم پرمیت ساخت شرکتهای ایرانی
1397-11-293 1397-12-12مناقصه خرید GAS DETECTOR MULTI ساخت شرکت MSA
1397-11-292 1397-12-10مناقصه گازرسانی به روستای نلخاص شهرستان بروجرد
 
 12از