شركت مركزي: شركت برگزاركننده:
نوع: دسته بندي آگهي:
از تاريخ:
تا تاريخ:
عنوان:  
تاريخ انتشارنوبت چاپ مهلت دريافت سندنوع عنوان آگهي
1398-01-293 1398-02-07مناقصه P/F ELECTRO MOTORS ABB
1398-01-293 1398-02-07مناقصه تامین کارتهای الکترونیکیUPS BORRI از طریق سازندگان داخلی
1398-01-292 1398-02-10مناقصه گازرسانی به محور عدل آباد(روستاهای عدل آباد،داربید علیا و سفلی و وسطی،شاهیلان،شینه علیا و..) شهرستان سلسله
1398-01-292 1398-02-10مناقصه اصلاح و بازسازی خط تغذیه در محل عبور رودخانه چم دیوان شهرستان چگنی
1398-01-292 1398-02-10مناقصه گازرسانی به روستاهای محور ژان(میدانک،خانوردی،زاغه،شرشره،باغ علی بالا و..) شهرستان دورود
1398-01-292 1398-02-10مناقصه گازرسانی به روستاهای پاکدشت و چاه موری شهرستان چگنی
1398-01-293 1398-02-14مناقصه تهیه، طبخ و توزیع سه وعده غذا و خدمات اتاقداری در منطقه عملیاتی آغار و دالان
1398-01-294 1398-02-14تجديد مناقصه POLYURETHANE
1398-01-293 1398-02-15مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امورانبار های نفت بیرجند و مراکز سوختگیری هواپیمایی بیرجند و طبس
1398-01-292 1398-03-11مناقصه خرید لیفتراک متحرک برقی
1398-01-292 1398-02-28مناقصه خرید پکیج 50 تن دوپارچه هوایی
1398-01-291 1398-03-11تجديد مناقصه خرید تایر پیکاب
1398-01-282 1398-03-04مناقصه خرید کابل فیبر نوری (مناقصه عمومی 98/130/2684)-مدیریت کالا
1398-01-282 1398-03-03مناقصه مناقصه شماره 9700093 (خرید تعداد 4 عدد استیل بلت روتوفرمر مربوط به واحد دانه بندی گوگرد (تولید داخل کشور))
1398-01-282 1398-02-24تجديد مناقصه تجدید مرتبه اول فراخوان مناقصه عمومی مناقصه شماره ٩٧٨٤٤٢ (پیمان تعمیرات دوره ای واحدهای فرایند های سبز شامل دانه بندی ، اویلی واتر ، پساب ، فلر)
1398-01-282 1398-03-04مناقصه مناقصه شماره 9740236 (خرید تیوب بدون درز کربن استیل (تولید داخل کشور))
1398-01-282 1398-03-23تملك تملک اراضی محدوده مسکن مهر پارس آباد تا سه راهی روستای اولتان
1398-01-283 1398-02-05تجديد مناقصه P/F:H2S ANALYSER"MAIHAK"
1398-01-282 1398-02-05فراخوان 23دستگاه تانکر
1398-01-282 1398-02-29تملك تملک زمین در روستای مطلاکوه املش
1398-01-282 1398-02-21مناقصه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده- طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی منطقه اهواز
1398-01-282 1398-02-31مناقصه اجرای خط لوله "2 پلی اتیلن به طول 6 کیلومتر جهت تامین آب مصرفی تاسیسات کوه نمک
1398-01-282 1398-02-31مناقصه بازسازی رستوران مجتمع تاسیسات تقویت فشار قزوین
1398-01-282 1398-02-14مناقصه مناقصه 1851 خرید گیت ولو
1398-01-282 1398-02-14مناقصه مناقصه 1850 خرید گیت ولو
 
 11از