شركت مركزي: شركت برگزاركننده:
نوع: دسته بندي آگهي:
از تاريخ:
تا تاريخ:
عنوان:  
تاريخ انتشارنوبت چاپ مهلت دريافت سندنوع عنوان آگهي
1397-09-252 1397-10-09مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع، خط تغذیه، ایستگاههای تقلیل فشار TBS و سیستم حفاظت کاتدیک تعدادی از صنایع شهرستانهای پیرانشهر، اشنویه و نقده (مناقصه شماره 2201/97/45)
1397-09-252 1397-10-10مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی ناحیه اسلام آباد غرب
1397-09-253 1397-10-10مناقصه خرید سیلندر دستگاه تنفسی
1397-09-252 1397-10-16مناقصه خرید 16 قلم قطعات و لوازم جانبی رایانه
1397-09-252 1397-10-23تجديد مناقصه P/F UPS 400 AC CHLORIDE
1397-09-252 1397-10-29مناقصه مناقصه شماره 9740082 (خرید مقدار 1000 تن متیل دی اتانول آمین)
1397-09-252 1397-10-29مناقصه مناقصه شماره 9640237 (خرید قطعات یدکی شیر های توپی و یک طرفه (تولید داخل کشور))
1397-09-252 1397-10-29مناقصه مناقصه شماره 9640151 (خرید لوله کربن استیل بدون درز (تولید داخل کشور))
1397-09-252 1397-09-26مناقصه اگهی 97.61 52 کیلومتر مسیزتوزیع وشبکه گازرسانی روستاهای حاجی اباد قاسمی اباد صفی خون شهرستان اندیکا فاز2
1397-09-252 1397-10-29مناقصه مربوط به خرید 32 دستگاه کولر اسپلیت
1397-09-252 1397-10-10مناقصه تهیه و طبخ غذا و اداره رستورانهای تاسیسات تقویت فشار گاز اصفهان ، دهق ، دهاقان و مجتمع اداری عملیاتی کهریز سنگ
1397-09-242 1397-10-12تجديد مناقصه تامین خودروهای استیجاری
1397-09-244 1397-10-05تجديد مناقصه تعمیرات اساسی و نوسازی سیستم های تهویه سکوهای اسفند، الوند، مبارک، SWIP اسکله و نیروکاه منطقه سیری
1397-09-244 1397-10-10مزايده فروش آهن آلات و ضایعات فلزی و هتلداری مستعمل
1397-09-244 1397-10-10مزايده فروش لوله مسی، لوله آلومینیوم براس و کابل مسی فرسوده
1397-09-242 1397-10-04تجديد مناقصه 1- تجدید مناقصه راهبری خودروهای استیجاری 2- تجدید مناقصه غذای گرم کارکنان
1397-09-242 1397-10-12فراخوان احداث 2 مورد ایستگاه TBS
1397-09-242 1397-10-08مناقصه الکتروپمپ پلنجری دستگاه فرآورش سیار ٣ مربوط به آگهی 061/ت ک آج/97
1397-09-242 1397-10-08مناقصه قطعات و کابل کلیدخانه فشار ضعیف مربوط به آگهی شماره 060/ت ک آج/97
1397-09-242 1397-10-08مناقصه قطعات سیستم کنترل DCS بهره برداری رامشیر مربوط به آگهی 059/ت ک آج/97
1397-09-242 1397-10-26مناقصه پیمان غذایی مرکز منطقه(مناقصه عمومی 97/650/2600)-منطقه لرستان
1397-09-242 1397-10-29مناقصه تهیه و طبخ غذا در رستوران های مراکز(مناقصه عمومی 97/650/2599)-منطقه لرستان
1397-09-242 1397-10-22مناقصه پیمان نگهداشت و تعمیرات تأسیسات(مناقصه عمومی 97/200/2597)-منطقه اصفهان
1397-09-242 1397-10-11مناقصه مناقصه 475-3-97مربوط به خرید 2 عدد دستگاه چاپ
1397-09-242 1397-10-05مناقصه مناقصه 0219 احداث 4416متر خط لوله 4 اینچ نفت
 
 12از