شركت مركزي: شركت برگزاركننده:
نوع: دسته بندي آگهي:
از تاريخ:
تا تاريخ:
عنوان:  
تاريخ انتشارنوبت چاپ مهلت دريافت سندنوع عنوان آگهي
1400-02-262 1400-03-05مناقصه فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره م م/ 0027/ 00 مربوط به انجام خدمات ترافیک - استادکاری- بازبینی و سایر خدمات جنبی به صورت نوبتکار 12 ساعته مورد نیاز عملیات ترابری مهندسی و ساختمان
1400-02-262 1400-03-05مناقصه تهیه، اصلاح و راه‌اندازی سیستم اعلام حریق ساختمان‌های اداری و اطفاء حریق خودکار 200 FM اتاق سرور ( به همراه اجراء الزامات ایمنی شامل ارتینگ و هم بندی تاسیسات اتاق سرور)
1400-02-264 1400-03-09مناقصه آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران - مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 509/1400 م م خرید ABB ZIRCONIA OXYGEN ANALYZER AZ30
1400-02-262 1400-03-05مناقصه خرید SCREEN 9940062 و QUICK UNION 9938001
1400-02-264 1400-03-09مناقصه آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران - مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 1400/508م م خرید 100قلم PRESSURE GAUGE (تجمیعی مناطق عملیاتی)
1400-02-262 1400-02-29مناقصه توپکرانی هوشمند خطوط لوله میدان ابوذر
1400-02-262 1400-03-08مناقصه خط تغذیه شهرک صنعتی گمیشان
1400-02-262 1400-03-16تملك خرید و تملک اراضی کشاورزی در شهرستان فامنین، روستاهای جهان آباد، اصله، نصیرآباد و زرقان
1400-02-262 1400-03-02تجديد مناقصه برچیدن فنس و اجرای دیوار کشی ، دیوار پیرامونی انبار نفت سمنان ( پیمان شماره 3050 )
1400-02-262 1400-03-01مناقصه آگهی مناقصه خرید خدمات مشاورعمومی/دو مرحله ای به شماره م م ن-001-1400 مربوط به به انجام خدمات مشاور مدیریت طرح در طرحهای نگهداشت و افزایش تولید نفت EPC-EPD (میادین نفت شهر/سعادت آباد و دانان)
1400-02-263 1400-03-04مناقصه طراحی،ساخت و نصب تابلو های پست توزیع 400 ولت انبار نفت کرمانشاه (MCC)
1400-02-262 1400-02-29تجديد مناقصه تهیه مصالح و اجرای دیوار،محوطه سازی و احداث ایستگاه CPS و TBS روستای اسلام آباد مراوه تپه
1400-02-262 1400-03-05مناقصه فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای تعمیر و بازسازی و تست انواع ولوها و شیرآلات
1400-02-263 1400-03-03مناقصه تعمیرات محوطه سوختگیری هواپیمایی
1400-02-252 1400-02-29مناقصه آگهی برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکاربه منظوراحداث نمایشگاه دائمی پتروشیمی درمحل شرکت ملی صنایع پتروشیمی
1400-02-252 1400-03-17مناقصه انجام خدمات حجمی تهیه ، طبخ ، سرو و توزیع چهار وعده غذا در مهمانسراها ، رستوران ها و باشگاه های شرکت پایانه های نفتی ایران در جزیره خارگ آگهی مناقصه م.ع.پ/99/014
1400-02-252 1400-03-20مناقصه اتانول 70 درصد مربوط به آگهی DT19901319933074
1400-02-252 1400-03-08مناقصه پلی کلین مربوط به آگهی DT2 0001319733258
1400-02-252 1400-02-28تجديد مناقصه واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی امور نقلیه (خودروهای استیجاری با راننده) (شماره تجدید مناقصه: 30-99)
1400-02-253 1400-03-22مناقصه فراخوان مناقصه عمومی شماره 48002-98601 در خصوص خرید شیر آب آتش نشانی
1400-02-251 1400-03-19احضاريه آگهی احضار و ابلاغ اتهام
1400-02-251 1400-03-22ابلاغ راي ابلاغ رای آقای سید علیرضا صادقی بشماره کارمندی 578254 – فرزند سیداکبر
1400-02-251 1400-03-19ابلاغ راي آگهی ابلاغ رای
1400-02-252 1400-02-26مناقصه مناقصه تامین 1700 عدد تیوب مبدل
1400-02-252 1400-02-29مناقصه آگهی مناقصه خدمات تخلیه و بارگیری ، خدمات اپراتوری ماشین آلات و ... در شرکت گاز خراسان رضوی
 
 8از