شركت مركزي: شركت برگزاركننده:
نوع: دسته بندي آگهي:
از تاريخ:
تا تاريخ:
عنوان:  
تاريخ انتشارنوبت چاپ مهلت دريافت سندنوع عنوان آگهي
1398-08-302 1398-09-30مناقصه خرید قفسه بندی جهت انبار قطعات
1398-08-302 1398-09-23مناقصه 9 قلم انواع تجهیزات بیمارستانی
1398-08-302 1398-09-06ارزيابي آگهی مناقصه ساخت 17 دستگاه ایستگاه تقلیل فشار 250 ، 1000/60
1398-08-302 1398-09-09مناقصه مناقصه توسعه شبکه ، نصب انشعابات و تجهیزات ناحیه گازرسانی تربت حیدریه
1398-08-292 1398-09-03تجديد مناقصه طرح جابجایی وایمن سازی خط تغذیه 6 اینچ شاه نجف از توابع شهرستان لردگان شامل موارد مندرج در متن اگهی (تجدید مناقصه عمومی )
1398-08-292 1398-09-03تجديد مناقصه انجام خدمات حمل و نقل درون و برون شهری در سطح استان (تجدید مناقصه عمومی )
1398-08-292 1398-09-16مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام خدمات تهیه ، طبخ ، سرو و توزیع چهار وعده غذا ( صبحانه ، ناهار، شام و شام دوم ) در رستوران ها و باشگاههای شرکت پایانه های نفتی ایران در جزیره خارگ آگهی مناقصه م.ع.پ/98/014
1398-08-292 1398-09-12مناقصه 22 قلم تایر باشال و تیوپ جهت ماشین آلات راهسازی در سایزهای مختلف مربوط به آگهی شماره 077/ت ک آج/98
1398-08-292 1398-09-12مناقصه باطری پنل RTUمربوط به آگهی شماره 080/ت ک آج/98
1398-08-292 1398-09-12مناقصه 22 قلم قطعات سیستم اندازه گیری نفتا مربوط به آگهی شماره 079/ت ک آج/98
1398-08-292 1398-09-09مناقصه آگهی مناقصه خدمات حراست و حفاظت از اماکن، اموال و تاسیسات ستاد سال 99-98
1398-08-292 1398-09-12مناقصه مناقصه برون سپاری خدمات عمومی و نگهداشت فضای سبز منطقه چهارمحال و بختیاری
1398-08-292 1398-09-16مناقصه انجام خدمات تفکیک از مبدا، جمع آوری ماکنیزه ، حمل ، جداسازی مواد بازیافتی ، امحاء بیولوژیکی زباله ها در جزیره خارگ ، انجام خدمات مورد نیاز واحدهای عملیاتی / خدماتی فرودگاه جزیره خارگ و خدمات مورد نیاز ادارات امورفنی ، مخابرات و ایمنی شرکت پایانه های نفتی ایران در جزیره خارگ آگهی مناقصه شماره م.ع.پ/98/013
1398-08-292 1398-09-16تجديد مناقصه بررسی و یکپارچه سازی سیستم ارت ، پله و سقف مخازن شرکت پایانه های نفتی ایران واقع در جزیره خارگ آگهی تجدید مناقصه م.ع.پ/97/019
1398-08-294 1398-09-09مناقصه خدمات بروزرسانی و پشتیبانی از سیستم های نرم افزاری
1398-08-282 1398-09-13مناقصه بازرسی و پلمپ کنتور در گرمی
1398-08-282 1398-09-16مناقصه راهبری خدمات تاسیساتی
1398-08-282 1398-09-09تجديد مناقصه پروژه نصب کامل 1440 علمک پراکنده روستاهای آبدانان( بخش مورموری ) ، دهلران ( روستاهای گلسیری ) و دشت عباس
1398-08-282 1398-09-18مناقصه پروژه رفع نواقص ایستگاهها
1398-08-284 1398-09-06مناقصه آگهی فراخوان مناقصه شماره س – 98 - 39 ( عمومی/ یک مرحله ای/ ارزیابی ساده ) " ترمیم فونداسیونهای معیوب در ایستگاههای تقویت فشار گاز خنج ، جهرم ، ارسنجان ، خاوران و صفا شهر "(87280048)
1398-08-284 1398-09-06مناقصه آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره س – 98 -40 " ارزیابی وضعیت پوشش و بررسی وضعیت حفاظت کاتدیک و خوردگی خارجی خطوط لوله دوم ، سوم ، چهارم و هشتم سراسری انتقال گاز " (87280047)
1398-08-283 1398-09-09مناقصه فراخوان مناقصه 98/0041 در خصوص پروژه تعمیر و بهسازی ساختمان اداره شیمیایی
1398-08-283 1398-10-09مناقصه فراخوان مناقصه 98/0042 در خصوص انجام خدمات نیروی انسانی اداره مخابرات
1398-08-282 1398-09-05مناقصه تأمین خودروهای استیجاری مناطق 2.3.4.5.7.8.12 گازرسانی تهران مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 08/0074- 98
1398-08-282 1398-09-05مناقصه تأمین خودروهای استیجاری مناطق 1.9.10.13.14.15 گازرسانی تهران مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 08/0075- 98
 
 11از