کاربر گرامی، برای بازیابی کلمه عبور مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

  • نام کاربری خود را وارد نموده و سپس تقاضای کد اعتبارسنجی نمایید. (مرحله اول)
  • بعد از تقاضا، کد اعتبار سنجی به همراه کلید اول نمایش داده خواهد شد که لازم است کد اعتبار سنجی را برای دریافت کلید دوم به شماره 9820000616 پیام کوتاه نمایید.
  • پس از دریافت کد اعتبار سنجی ، کلید دوم تغییر کلمه عبور را به تلفن همراه شما از طریق پیام کوتاه ارسال خواهد شد.
  • در نهایت با وارد کردن کلید اول و کلید دوم در قسمت مشخص شده، اقدام تغییر کلمه عبور نمایید. (مرحله دوم)
  • کلمه عبور باید شامل حداقل 6 کاراکتر از ترکیب حروف انگلیسی و اعداد باشد.
  : کلید اول
       
       
     
  : کلید دوم
       
       
     
  : کلمه عبور جدید 
 
   : تکرار کلمه عبور جدید
 
 : كد تصويری
 
     
 
 
 
 
 
  : شماره پرسنلی
 
 : كد تصويری